Tarieven
Sanders Advies en Projecten legt in een offerte duidelijk vast wat het adviestraject inhoudt en welke prijs daarvoor geldt. Dat betreft een maximumprijs die niet overschreden wordt, dus geen verrassingen. Zijn minder uren nodig, dan worden ook minder uren in rekening gebracht.

Alleen als er meer gevraagd wordt, is er sprake van meerwerk. Dat wordt dan apart afgesproken. Voor projectmanagement en voor trajecten die gedurende langere tijd minstens een vaste dag in de week in beslag nemen, liggen de tarieven aanzienlijk lager dan voor advies en begeleiding.     

Er worden geen tussentijdse prijsverhogingen doorgevoerd of versluierende kosten als verschotten opgevoerd. De tarieven zijn marktconform.

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten
Woonzorgcentrum Twello