"Gedrag en houding zijn allesbepalend voor een commissaris".
Een begeleiding van de zelfevaluatie door Linda Sanders en Geurt van de Haar, heeft de vorm van een intensief gesprek hoe de RvC zijn taken invult. Met de komst van de nieuwe Woningwet en de nieuwe governancecode voor commissarissen bij woningcorporaties, ligt de nadruk op het voldoen aan de juiste vereisten. Natuurlijk moet voldaan worden aan de regels. Maar gedrag en houding zijn minstens zo bepalend in het opereren van bestuurders en toezichthouders. Dr zou het over moeten gaan in de jaarlijkse evaluatie van de RvC of RvT. Deskundigheid, betrouwbaarheid en kritisch vermogen zijn de instrumenten van een toezichthouder. Dat zijn dan ook onze invalshoeken in de zelfevaluatie, zowel voor het functioneren van de raad als geheel, als voor het functioneren van de individuele leden. Uiteraard staan we ook stil bij het inhoud geven aan de drie rollen van een RvC en de governancecode. Wij dagen de commissarissen uit om met lef naar het eigen en het collectief optreden van de RvC of RvT te kijken.

Twee ervaren begeleiders (beide zelf ook commissaris) heeft als voordeel dat wij ieder onze eigen accenten in kunnen brengen. Bovendien kunnen we goed inspelen op de wijze waarop het gesprek zich ontspint, zowel verbaal als nonverbaal. In de voorbereiding spreken we de raad van bestuur en de afzonderlijke leden van de RvC. We ronden onze werkzaamheden af met een verslag. Onze opdrachtgevers zijn tevreden. "ik vind dat er veel (kwaliteit en tijd) is geboden, gezien de gevraagde prijs".Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten