CV Linda (L.H.J.M.) Sanders (29-11-1960)

Persoon en bureau:
Eigen adviesbureau Sanders Advies en Projecten, gespecialiseerd in samenwerkingsprojecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met drie collega's samen vormen we de netwerkorganisatie De Vijfde Dimensie. In al mijn grotere projecten is sprake van complexe situaties waarin diverse organisaties moeten of willen samenwerken en een onafhankelijk procesbegeleider zoeken. Vanuit de inhoud werk ik aan het proces. Ik word meestal ingeschakeld als de idealen en visies vertaald moeten worden naar concrete resultaten. Ik ben op de hoogte van de achtergronden in de werelden van gemeenten, woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties. De laatste jaren ligt het accent in het werk op de stelselveranderingen zoals de gemeentelijke Wmo-taken en transformatie van zorgvastgoed, maar ook goed governance en het maken van prestatieafspraken.

Opleiding en diploma:
Sociologie van planning en begeleiding, afgestudeerd in 1987 op: scenario's voor het ouderenbegeleiding in Utrecht, op basis van de stelselherziening van commissie Dekker.
Postdoc: Master of Strategic Management 2001, Utrechts centrum voor begeleiding en management.

Werkervaring:

Periode 2003- heden:
Eigen adviesbureau Sanders Advies en Projecten (www.sandersadvies.nl). Enkele grotere projecten van mij in de afgelopen jaren:
- Meest recent: werkzaam als conceptontwikkelaar voor woningcorporatie Habion, o.a. het ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsconcept, in samenwerking met de wijk, vanaf het moment dat de zorgorganisatie het (voormalige) verzorgingshuis heeft verlaten. Tevens selectie en afspraken in service level agreement met exploitant.
- Masterplan opstellen voor een grote multifunctionele accommodatie in Hardinxveld-Giessendam, in opdracht van gemeente en woningcorporatie. Ruim 10 organisaties, waaronder welzijn, zorg, cultuur en scholen, samen huisvesten in nieuwbouw. Opdracht was om met alle betrokken organisaties tot één plan te komen, voor zowel het gebouw als de samenwerking zodra het gebouw in gebruik genomen wordt.
- In Zeist en in Woerden gewerkt aan de opzet van meerdere wijkservicepunten in wijken. Zeist wil in diverse wijken wijkservicepunten als fysiek punt en tevens als coördinatiepunt om operationele werkers in de wijk samen te laten werken (voorloper sociale wijkteams) als ondersteuning in het langer zelfstandig wonen. Opdrachten gericht op samenwerking en exploitatie.
- Provincie Utrecht; senior medewerker binnen het programma Wel Thuis van deze provincie. Accountmanager en relatiebeheerder voor 10 gemeenten.
- Etten-Leur haalbaarheidsonderzoek en begeleiding samenwerking woningcorporatie, zorgorganisatie en sociaal-cultureel werk, inzake nieuwbouw zorgcomplex, woningen en groot zalencentrum
- Gemeente Leeuwarden; opzetten exploitatiemodel voor het bundelen van wijkfuncties en buurtverenigingen met de gemeenschappelijke ruimte van een ouderenzorgorganisatie
- Wehl; maken van beheerafspraken tussen woningcorporatie en zorgorganisatie
Daarnaast sinds najaar 2015: Begeleiding zelfevaluaties Raden van toezicht woningcorporaties.

Publicaties en producten van de afgelopen jaren:
- Meest recent: Handreiking scheiden wonen en zorg en de ruimtelijke ordening; over bestemmingswijziging bij transformatie. Oktober 2015.
- Artikelenreeks en factsheet over het scheiden van wonen en zorg, 2013
- Een wijk voor iedereen; handreiking levensloopbestendige wijken in provincie Utrecht, 2011.
- Onderzoek naar de werkzaamheid van wijkservicepunten, in opdracht van het ministerie van VWS, 2008
- Woonruimteverdeling voor ouderen en mensen met een beperking, in opdracht van het ministerie van VROM, 2009.
- Drie monitorrapporten Toekomst Thuis, 2007-2009. I.s.m. Henk Nouws, over de eerste drie screenzorgprojecten binnen provincie Utrecht.
- Inhoudelijke producent van de film "Boekje van Ellen" over de samenwerkingsperikelen in wonen, welzijn, zorg projecten, in opdracht van het Aedes-ActiZ kenniscentrum wonen-zorg en in samenwerking met mijn collega's in de Vijfde Dimensie, 2009.

Periode 2001-2002
Programmacoördinator SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, tegenwoordig Platform 31)
MT-lid, leidinggevende van het team Wonen op Maat (waaronder Opplussen, Domotica, oudere eigenaar-bewoners). Medeverantwoordelijk voor het IWZ (Innovatieprogramma Wonen en Zorg), het samenwerkingsproject van de SEV met het NIZW.
Inhoudelijk vooral betrokken bij:

 • samenwerkingsprojecten waaronder holdingachtige constructies tussen woningcorporaties en zorginstellingen
 • opzetten van een woon-, zorg- en welzijnspersoonsgebonden budget
 • Domotica
 • kleinschalige woonvormen voor dementerenden
 • brutering in de zorg

Periode 1998-2001
Senior-adviseur wonen-zorg bij Quintis advies

 • samenwerkingsprojecten tussen woningcorporaties en zorginstellingen
 • transformatieprocessen van verzorgingshuizen en complexen ouderenwoningen
 • opzetten eenloket op diverse plaatsen
 • voorbereiding en implementatie nota’s ouderenbegeleiding op gemeentelijk niveau

Periode 1991-1998
begeleidingsmedewerker Nationale Woningraad (voorloper Aedes)

 • ouderenhuisvesting
 • samenwerking woningcorporaties en zorginstellingen
 • regionalisering openbaar bestuur
 • overleg huurders-verhuurders

periode 1988-1991
begeleidingsmedewerker provincie Noord-Holland voor de verzorgingshuizen

 • voorbereiding plan voor de bejaardenoorden
 • opzetten wijksteunpuntenbegeleiding
 • verbetering afstemming wonen en zorg op provinciaal niveau

Overige ervaring:
Actueel:
- Lid raad van toezicht woningcorporatie Heuvelrug wonen, 2008-heden. Voorzitter van de renumeratiecommissie en van de commissie maatschappelijk presteren.
- Onafhankelijk voorzitter van het WWZ-netwerk in de gemeente Lochem, vanaf mei 2012, waarin gemeente, alle zorgorganisaties, woningcorporaties en welzijnsorganisaties die actief zijn in gemeente Lochem, participeren.
- Politiek actief binnen GroenLinks. Sinds 2011 als voorzitter van GroenLinks Lochem. In voorgaande jaren als raadslid en fractievoorzitter in gemeente Weesp, tot medio 2009.
- Bestuurslid stichting JanBrand in Gorssel die zich ten doel stelt huisvesting, leef- en werkruimte beschikbaar te stellen voor mensen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Eerdere bestuurlijke functies:
- Oprichter en voorzitter/lid Woonadviescommissie Weesp-Muiden, 2009-mei 2011
- Lid raad van toezicht De Woningbouw, Weesp, periode 2001-2004
- Bestuurslid AWWV (woningbouwvereniging), Weesp, 1998-2001
- Bestuurslid Versa 't Gooi, maatschappelijk werk en welzijnswerk, 1999-2000
- Bestuurslid en penningmeester SWO Weesp, 1995-1998
- Bestuurslid en voorzitter ABC, landelijke activiteitenvereniging 1989-1993

Contactgegevens:
Sanders advies en projecten
Joppelaan 86
7213 AE Gorssel
06-51919897
Linda@sandersadvies.nl