Complexe samenwerking
Sanders Advies en Projecten treedt op als adviseur bij het totstandbrengen van projecten die complexe samenwerking vragen. Steeds vaker hebben organisaties medewerking van anderen nodig om hun doelen te bereiken. Als het gaat om een gebiedsgerichte benadering als het opzetten van woonservicezones, zullen woningcorporaties hun inspanningen moeten afstemmen met zorgorganisaties. Zorgorganisaties werken samen met welzijn, met andere maatschappelijke organisaties om de wijkbewoner en zorgvrager een goed leefklimaat te geven. En de gemeentelijke overheid is niet alleen vanuit ruimtelijke ordening hierbij betrokken maar ook is steeds meer aan zet met de WMO en de koppeling met de wet werk en bijstand.

Een dergelijk proces vraagt om inhoudelijke expertise, gecombineerd met procesvaardigheid. Haalbare doelen formuleren, fasering aanbrengen, communiceren met de burgers.

Van visie tot implementatie
Adviestrajecten ondersteunen opdrachtgever(s) in bepaalde fasen van een project. Het accent in het werk van Linda Sanders ligt vooral in het uitwerken in concrete, tastbare resultaten. Zoals bijv. het organiseren van beheer- en exploitatieafspraken bij multifunctionele accommodaties, en het opstellen van prestatieafspraken met optimale verbinding met het lokale zorg- en welzijnsbegeleiding.

 Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten
Balie of eenloket?