Gerichte leiding gewenst?
Projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg vragen vaak om afstemming met diverse partijen en kennen een langere doorlooptijd. Met de komst van de WMO moeten gemeenten nieuwe taakvelden samenbrengen met bestaand begeleiding. Pakt zij eerst de nieuwe vraagstukken aan, inkoop huishoudelijke zorg, opzetten eenloket, ondersteuning mantelzorg. Of kiest de gemeente direct voor een integrale herziening van haar welzijnsbegeleiding met alle kansen maar ook valkuilen die dat biedt?

Er bestaat afbreukrisico; iedereen moet met eenzelfde enthousiasme inzet blijven leveren om het project te laten slagen. En last but not least, gezien mogelijke belangentegenstellingen is een onafhankelijk trekker veelal gewenst.

Om die redenen wordt vaak een extern projectleider ingehuurd. Linda Sanders heeft ervaring met sturing geven aan dergelijke projecten. Zij kent de gevoeligheden in de verschillende sectoren, is resultaatgericht en vasthoudend. Tegelijkertijd weet zij ook in te spelen op de steeds veranderende omgeving en de flexibiliteit die daarbij nodig is. Fasering, relatiebeheer, managen van tijd en verwachtingen, het vastleggen van afspraken en niet te vergeten het ‘vieren’ van succesjes, zijn de instrumenten waarmee zij als projectleider werkt.Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten
Dagverzorgingsruimte