Woningtoewijzing voor ouderen en mensen met beperkingen

Kenmerk: De woonruimteverdeling voor ouderen en mensen met een beperking stelt bijzondere eisen. De wens is enerzijds om deze vaak specifieke woningen mee te nemen in de reguliere woonruimteverdeling, wat het aanbod transparant maakt. Anderzijds blijkt dat de doelgroep niet altijd goed overweg kan met deze reguliere systemen. Bij het zoeken naar een woning spelen bovendien wensen en vragen een rol, die door het woonruimteverdeelsysteem niet worden beantwoord. Het ministerie van VROM wil een handreiking aan de praktijk doen, hoe deze belangen het beste gewogen kunnen worden en heeft De Vijfde Dimensie gevraagd goede voorbeelden in kaart te brengen.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Aanpak: Een eerdere onderzoeksopdracht van het ministerie had onvoldoende bruikbare resultaten opgeleverd. Voor dit onderzoek naar goede voorbeelden in de praktijk is enerzijds aangesloten bij de kennis van Linda Sanders en Henk Nouws over interessante voorbeelden en is anderzijds samen met de begeleidingsgroep een selectie gemaakt. Er is niet één project dat álle knelpunten adequaat oppakt, maar er zijn er vele die op onderdelen interessante ontwikkelingen laten zien. Via de sneeuwbalmethode is een longlist gemaakt van projecten waarvan er uiteindelijk 12 geselecteerd en beschreven zijn in de publicatie ;
 

 

 

 

 

 

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten