Opzetten wijkservicepunten in Zeist 2008-2010

Aanleiding: gemeente Zeist wil, in samenwerking met de maatschappelijke organisatie, in elke wijk een wijkservicepunt realiseren, ter ondersteuning van de kwetsbare wijkbewoners. De samenwerkende organisaties hadden hulp nodig bij het eerste wijkservicepunt om van planvorming naar realisatie te komen.

Opdrachtgever: de samenwerkende organisaties in de stuurgroep WWZ (wonen, welzijn,zorg), waaronder de gemeente, de woningcorporaties,zorg- en welzijnsorganisaties voor het eerste wijkservicepunt in noord. De gemeente, in samenspraak met de stuurgroep, voor de volgende wijkservicepunten.

Aanpak: In Zeist-noord waren partijen al ver in hun planvorming maar was er behoefte aan een concretiseringsslag. Via projectgroep en stuurgroep is gewerkt aan het activiteitenprogramma en heeft Linda Sanders voorstellen gedaan voor exploitatie, managemente en beheer en ieders bijdragen.

Vervolgens is in twee andere wijken de ontwikkeling van wijkservicepunten ter hand genomen. Daarbij worden de ervaringen van Zeist-noord gebruikt maar blijkt het toch ook nodig om een eigen aanpak te kiezen. Soms omdat meegelift kan worden in de ontwikkeling van een breed maatschappelijk cluster, waarbij het wijkservicepunt eenklein onderdeel uitmaakt. Soms omdat er al veel voorzieningen en activiteiten zijn in de wijk, en het wijkservicepunt daarop moet aansluiten. In een van de wijkservicepunten wordt ook aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en gezin.

Bij de ontwikkeling van deze volgende wijkservicepunten heeft Linda Sanders gekozen voor een werkwijze die dichter bij de gemeentelijke organisatie aansluit. Door deels vanuit de gemeente zelf te werken, kunnen alle facetten vanuit maatschappelijke zaken voldoende aandacht krijgen en zijn de lijnen kort naar projectontwikkeling.

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten