Uw huis, Uw Toekomst; het langer zelfstandig blijven wonen in een koopwoning 2008-2010

Aanleiding: Steeds meer mensen worden oud in een koopwoning. Provincie Utrecht streeft naar voldoende geschikte woningen voor senioren in 2015 en wilde daarom ook een aanpak ontwikkelen voor woningaanpassing in koopwoningen. Linda Sanders is aangezocht als projectleider om een provinciale aanpak te ontwikkelen en uit te zetten.

Opdrachtgever: provincie Utrecht, Wel Thuis!

Aanpak: Na een verdere verkenning wat er in Nederland al op dit gebied is ontwikkeld, is in samenspraak met een klankbordgroep een aanpak ontwikkeld voor provincie Utrecht die uitgaat van een gemeentelijke projectleidersrol. In 2009-2010 hebben vier gemeenten ervaring opgedaan met het benaderen en ondersteunen van de doelgroep. Er is een gereedschapskist ontwikkeld met diverse instrumenten, zoals een online woningtest, een communicatieaanpak en vraagbaakfunctie. Elke gemeente kan gebruik maken van de instrumenten. Na een evaluatie medio 2010 zal de aanpak worden aangescherpt en onder de aandacht worden gebracht bij de andere gemeenten in de provincie Utrecht.

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten