Netwerkorganisatie zorg en welzijn in Arnhem-zuid (2004-2005)

Kenmerk: In 2001 is een masterplan opgesteld voor Arnhem-zuid om wonen, welzijn en zorg integraal aan te bieden. Het onderdeel van integratie van zorg en diensten is achterop geraakt bij de bouwplannen. In 2004 is dat opgepakt.

Opdrachtgever: zorgorganisaties Pleyade, Martinushof, Philadelphia en STMG en welzijnsorganisatie SWOA.

Aanpak: Door de lange tijd tussen het opstellen van het masterplan en de concrete uitwerking van welzijn en zorg, moest een tussenstap worden ingebouwd om de doelstellingen en uitgangspunten opnieuw vast te stellen. Doel is om via concrete samenwerkingsprojecten een betere en integrale zorg en dienstverlening op te zetten, rekening houdend met ieders marktaandeel. Er zijn werkgroepen aan de slag voor de informatievoorziening, de onplanbare zorg, de zorgverlening binnen de woonzorgzone en over een dienstenpakket.

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten