Masterplan Multifunctionele accommodatie Hardinxveld-Giessendam 2008-2009

Aanleiding: In de kern Boven-Hardinxveld zijn meerdere accommodaties aan het einde van hun levensduur. De gemeente wil bekijken of een multifunctionele accommodatie meerwaarde heeft voor de leefbaarheid van het dorp en wil onderzocht hebben of dit haalbaar is. Via een aanbesteding wordt Sanders Advies en Projecten gevraagd een masterplan op te stellen.

Opdrachtgever: Gemeente Hardinxveld-Giessendam en woningcorporatie Omnivera.

Aanpak: In totaal zijn hier ruim 10 organisaties bij betrokken, waaronder twee basisscholen, twee welzijnsorganisaties en organisaties uit de zorg, de sport en de woningbouw. Het verkrijgen van draagvlak is een belangrijk deel van het werk, naast de financiële doorrekening. Na een start met het brede gezelschap, wordt opgesplitst in kleinere clusters om meer snelheid en diepgang te krijgen. Op meerdere manieren, o.a. met een excursie, worden de clusters van elkaars bevindingen op de hoogte gehouden.

Samen met Joost Heuvelink van De Vijfde Dimensie wordt een inpassingsplan gemaakt, hoe alle functies in één gebouw tot hun recht kunnen komen. Op basis van kengetallen wordt een financiële doorrekening gemaakt. Aldus wordt aan de verschillende financiers van het plan, inzicht gegeven in de meerkosten van de nieuwe voorziening.

Resultaat: Door de economische crisis namen de financiele mogelijkheden van de gemeente af en dat terwijl de gemeente de kosten moet dragen van het merendeel van de nieuwbouw. Toen ook de ingecalculeerde ISV-subsidie kwam te vervallen, zag de gemeente zich genoodzaakt het plan stop te zetten. Er wordt nu ingezet op vernieuwing van de noodzakelijke onderdelen van het plan op een zodanige manier dat een mini-MFA realiseerbaar blijft.

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten