Conceptontwikkelaar bij Habion (2014-2016)

Ouderenhuisvestingsspecialist Habion heeft te maken met zorgorganisaties als huurders. Sinds het scheiden van wonen en zorg realiteit wordt, dienen zich twee vraagstukken aan: Wat te doen met het vastgoed dat leegkomt, en, hoe kan ondersteuning aan kwetsbare senioren op een nieuwe leest worden geschoeid? Linda Sanders heeft voor Habion zowel algemeen begeleiding geformuleerd op deze terreinen, als in de praktijk op diverse locaties gewerkt aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo trok in Rotterdam zorgorganisatie Laurens uit een verzorgingshuis. Mede vanwege de grote hoeveelheid aanleunwoningen en bewoners die rekenden op de dienstverlening van het verzorgingshuis, koos Habion voor een nieuwe opzet van dienstverlening. Linda Sanders heeft een aanbesteding georganiseerd voor nieuwe dienstverleners, in nauwe samenwerking met de wijkorganisatie en de aanleunbewoners. Toen de aangetrokken dienstverlener binnen een jaar failliet ging, is Linda Sanders als crisismanager aan de slag gegaan om de dienstverlening opnieuw te organiseren.

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten