Woonservicegebieden in Woerden (2004-2005)

Kenmerk: De gemeente Woerden hanteert al het wijkgericht werken maar wil wonen, welzijn en zorg daarin integreren tot woonservicegebieden. De opdracht is tweeledig: een visie formuleren voor de gehele gemeente, én de uitwerking vormgeven in een pilotwijk. Draagvlak onder deelnemende partijen is belangrijk.

Opdrachtgever: gemeente Woerden, met subsidie van provincie Utrecht.

Aanpak: Er is voor gekozen om de visie op hoofdlijnen te formuleren en zo snel mogelijk door te pakken naar de concreet te ondernemen activiteiten om de woonzorgzone in Schilderskwartier te realiseren. De pilotwijk Schilderskwartier is geselecteerd om aan te kunnen haken bij lopende ontwikkelingen. Via een projectstructuur van begeleidingsgroep (woonzorgnetwerk) en diverse werkgroepen is een meerjarenplan opgesteld met per jaar de op te leveren projecten/activiteiten. Inmiddels heeft de thuiszorgorganisatie de Vierstroom de verantwoording voor de coördinatie van de uitvoering op zich genomen.

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten