Wijkgerichte zorg en dienstverlening in nieuw woonzorgcomplex Etten-Leur (2003-2004)

Kenmerk: Een bestaand verzorgings/verpleeghuis gaat deconcentreren op vier locaties. Een van de nieuwe locaties is gelegen aan de rand van een nieuwbouwwijk. In deze wijk willen ook andere organisaties nieuwbouw plegen. De opdracht is om voor de drie opdrachtgevers het gezamenlijke project af te bakenen in gewenste functies en voorzieningen, te faseren en specifiek de afspraken vorm te geven inzake eigendom, (gezamenlijk) gebruik, beheer en exploitatie. Deze opdracht is in collegiale samenwerking met Key Vision aangenomen.

Opdrachtgever: woonstichting Etten-Leur, zorginstelling Avoord en instelling voor sociaal-cultureel werk Het Turfschip.

Aanpak: Er is een stuurgroep geformeerd voor de besluitvorming en de vaststelling van de zorgvisie. In werkgroepen is het programma van eisen uitgewerkt naar collectief te gebruiken ruimten en samenwerkingsrelaties en naar individueel te gebruiken ruimten. Dit is vertaald naar onderlinge kostentoedeling en naar haalbaarheidsniveau. In de werkgroep beheer zijn de afspraken verkend over gezamenlijke aansturing van het complex en de gewenste dagelijkse gebruiksregels.

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten