Wijkgerichte samenwerking in Nieuw Krispijn (2005-2006)

Kenmerk: De gemeente Dordrecht heeft het voornemen om in alle wijken woonservicezones te vestigen. Actieve partijen in de wijk Nieuw Krispijn willen hun plannen koppelen aan de woonservicezone en de samenwerking intensiveren.

Opdrachtgever: zorgorganisaties Internos en Het Spectrum, woningcorporatie Progrez.

Aanpak: Nadat in eerste instantie het ambitieniveau is gedefinieerd en de wijk verder in kaart is gebracht, is vervolgens de nadere uitwerking van samenwerking opgepakt. De drie partijen hebben elkaar gevonden op de menselijke maat in opereren en streven naar een kwaliteitsverbetering in de wijk. Inmiddels zijn spelregels inzake samenwerking afgesproken. De volgende stap is de uitwerking van de samenwerking in concrete projecten zoals activiteiten, diensten en integrale zorgverlening.

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten