Scheiden wonen-zorg en de Wet ruimtelijke ordening (2015)

Met het scheiden van wonen en zorg zijn veel zorgvastgoedeigenaren op zoek naar een nieuwe toekomst voor het vastgoed. Vaak wordt ook gedacht aan het zelfstandig verhuren van de voormalige verzorgingshuisappartementen. Maar met een bestemming 'maatschappelijk' is wonen niet zonder meer toegestaan. In de handreiking staan de vraagstukken centraal die voortvloeien uit de Wet ruimtelijke ordening. Naast een toelichting over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden, wordt stilgestaan bij de glijdende schaal van een passende bestemming, de ladder van duurzame verstedelijking en de woningprogrammering. De auteurs (naast Linda Sanders ook Henk Nouws en Pieter Kok) geven zorgaanbieders en vastgoedeigenaren een praktische handreiking welke keuzes en routes mogelijk zijn.

 

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten