Onderzoek effectiviteit wijkservicepunten 2008-2009

Aanleiding: In het kader van extramuralisering en woonservicezones worden op veel plaatsen wijkservicepunten gerealiseerd. Het ministerie van VWS wil graag weten of deze wijkservicepunten daadwerkelijk bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van kwetsbare groepen.

Opdrachtgever: Het ministerie van VWS stelt MOVISIE, in samenwerking met Sanders Advies in staat om een onderzoek te doen naar het gebruik van wijkservicepunten, als eerste aanzet om de effectiviteit in kaart te brengen.

Aanpak: Het onderzoek bestond uit drie delen: een literatuurstudie, een enquete onder alle bekende wijkservicepunten en een verdiepingslag onder vier wijkservicepunten. Allereerst is een definitie opgesteld van een wijkservicepunt, om onderscheid te maken naar buurthuizen, geëxtramuraliseerde verzorgingshuizen en wijkservicepunten.

De literatuurstudie liet zien dat de effectiviteit nog niet in kaart is gebracht. Alle relevante literatuur richt zich op de totstandkoming van dergelijke voorzieningen en op de daaraan gekoppelde idealen. Download hier de literatuurstudie.

De enquete gaf inzicht in de diversiteit van wijkservicepunten, de functies, het gebruik en de doelgroepen. Download hier de rapportage van de resultaten.

De verdiepingslag gaf meer inzicht in de relatie tussen doelen en realisatie. Dit is uitgegeven door Movisie onder de titel We zijn gewoon een goede buur en is te bestellen via www.movisie.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten