Onderzoek naar kansen en belemmering bij het realiseren van ouderenhuisvesting (2005)

Kenmerk: Het ministerie van VROM heeft in 2004 een actieprogramma gelanceerd om meer voor ouderen geschikte woningen te realiseren. Volgens plan zijn daarvoor drie aanpakken nodig: bijbouwen van voor ouderen geschikte woningen, aanpassen bestaande voorraad en gerichter toewijzen van geschikte woningen. VROM wil beter zicht te krijgen op kansen en belemmeringen in de lokale setting.

Opdrachtgever: ministerie van VROM

Aanpak: In eerste instantie is gekozen voor een literatuurstudie omdat er al veel materiaal aanwezig is. In overleg met de begeleidingsgroep is een nadere afbakening van het onderzoeksterrein gemaakt. Veel knelpunten die spelen bij het realiseren van huisvesting in het algemeen, spelen ook bij het realiseren van ouderenhuisvesting. Er bleek nog betrekkelijk weinig informatie voorhanden te zijn over het aanpassen van de bestaande voorraad en het gerichter toewijzen. Dit onderzoek is collegiaal in De Vijfde dimensie uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten