Exploitatiemodel voor multifunctionele accommodaties in Leeuwarden (2005)

Kenmerk: In de komende jaren worden in alle wijken van Leeuwarden woonservicezones ingericht. In veel wijken zal hierbij het bestaande wijkgebouw geïntegreerd moeten worden met de zorginfrastructuur vanuit de zorg. Deze twee typen voorzieningen met verschillende beheer- en exploitatiecondities moeten worden samengebracht tot één exploitatiemodel.

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden samen met zorgorganisatie Palet. 
 
Aanpak: Twee wijken zijn geselecteerd die in combinatie alle facetten bevatten waarover afspraken gemaakt moeten worden. Er zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit mensen van de wijkvereniging, gemeente en zorgorganisatie. In de werkgroepen worden de thema’s verkend, zoals markt en concurrentie, prijsbegeleiding, beheer en verantwoordelijkheden. Discussies worden vertaald naar voorstellen die in besprekingen tot onderhandelingsresultaat leiden.

 

 

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten