Accountmanager programma Wel Thuis provincie Utrecht (2009-2012)

Al vanaf 2006 maakte provincie Utrecht zich sterk om wonen, welzijn en zorg op gemeentelijk niveau te verbinden. Nadat Linda Sanders in opdracht van de regio Utrecht west uitwerking had gegeven aan de bestuurlijke afspraken op dit werkveld, is zij vanaf 2009 als accountmanager voor deze regio bij de provincie aan de slag gegaan. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau werden contacten onderhouden, enerzijds om de voortgang in de werkafspraken te monitoren, anderzijds om te helpen bij het oplossen van knelpunten. Binnen het programma Wel Thuis vervulde zij een rol als senior met haar ruime ervaring in de vraagstukken waar gemeenten, woningcorporaties, welzijn en zorgorganisaties voor staan.

Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten