Sanders advies en projecten is zowel actief op volkshuisvestingsgebied als op de combinatie wonen met welzijn en zorg.
Rode draad in het werk is samenwerking, tussen organisaties en tussen mensen. Samenwerken om ieders expertise te benutten om een beter resultaat te bereiken. Sanders advies en projecten wordt gedragen door Linda Sanders. Zij werkt regelmatig samen met collega's uit het netwerk De Vijfde dimensie (zie www.devijfdedimensie.nl) en met anderen.

Wonen, welzijn en zorg
Al meer dan 20 jaar begeleidt Sanders advies en projecten organisaties zoals gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties op projectbasis of als interim-manager. Projecten die zich richten op:

- Het totstandbrengen van beheer- en exploitatieafspraken voor een multifunctionele accommodatie;
- Het vertalen van Wmo-taken naar een wijkgerichte aanpak;
- De uitwerking van het scheiden van wonen en zorg voor zorgvastgoed en het maken van een nieuwe opzet van dienstverlening aan kwetsbare wijkbewoners;
- Toekomstbestendig seniorenbeleid;
- het formuleren van een integraal ouderenbeleid, huisvestingsbeleid.

Woningcorporaties
Sanders advies en projecten is actief in het begeleiden van zelfevaluaties van raden van commissarissen van woningcorporaties. Twee ervaren commissarissen, Linda Sanders en Geurt van de Haar, voeren samen een intensief gesprek met de Raad van commissaris, gericht op gedrag en houding.

Samen met Henk Nouws (de Vijfde dimensie) staat Sanders advies en projecten gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij in het maken van prestatieafspraken. De insteek is niet alleen een serieuze rol voor de huurdersorganisatie , maar tevens een verbinding tussen huisvesting en Wmo om tot een efficiŽnte en effectieve aanpak te komen.
Sanders Advies - projectmanagement - woningcorporaties  - zorginstellingen - gemeenten
Multifunctioneel gebouw De Driestroom